Visitation


Nye elever visiteres gennem leder Bente Hansen eller socialrådgiver Hanne Fuglsbjerg.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Nordfyns Kommune.

 

Kontaktoplysninger

Leder Bente Hansen – tlf. 21 49 57 04
bente@opholdsstedet-bogense.dk

Socialrådgiver Hanne Fuglsbjerg – tlf. 27 50 09 50
hanne@opholdsstedet-bogense.dk

At rejse er at møde den Anden. At rejse udvikler dig som person. At rejse er at leve.