Uledsagede flygtningebørn har behov for en særlig indsats


Artikel i LOS’ 25 års jubilæumsblad om ”De private sociale tilbud” (s. 58 – 60)


Mange kommuner er stadig usikre på, hvordan de skal tackle indsatsen i forbindelse med tilstrømningen af uledsagede flygtningebørn. På Opholdsstedet i Bogense på Fyn har man mange års erfaring på området og arbejder målrettet med at etablere et tæt samarbejde med kommunerne og andre specialister om at skabe et velfungerende tilbud.


Global og humanistisk tilgang

”Vi kan naturligvis ikke påtage os skyld og ansvar for verdens ulykker, men vi både kan og skal påtage os ansvaret for at gøre noget ved dem – hvem skulle ellers gøre det?”

Med denne humanistiske tilgang har Opholdsstedet i Bogense altid været åben over for såvel de lokale som de globale problemstillinger og søgt at lære mere om verden gennem studier, diskussioner og rejser. Derfor er det også helt naturligt for bostedet at påtage sig ansvaret for at udvikle et særligt tilbud til uledsagede flygtningebørn.

“Det er et vanskeligt område at håndtere for kommunerne, da der stilles særlige krav, 1)for eksempel om integration med effektiv afskærmning over for kriminelle miljøer”, fortæller Bente Hansen, forstander på Opholdsstedet i Bogense.

“Vi har et meget velegnet opholdssted med en række separate afdelinger og desuden lang erfaring på området, så vi er ved at opbygge et tæt samarbejde med flere kommuner på Fyn om at løfte opgaven.”

Mohammed viser vejen

Mohammed Said Abdi på 26 år måtte flygte fra Somalia uden forældre og kom til Opholdsstedet i Bogense efter at have prøvet kræfter med samtlige skoler i hjemkommunen. De overskuelige og faste rammer på Bogense Heldagsskole gav imidlertid rygstød til, at han kunne gennemføre sin afgangseksamen og efterfølgende blive ansat som pædagogisk medhjælper på Opholdsstedet i Bogense, hvor han i dag spiller en vigtig rolle.

“Mohammed er en rollemodel for alle vores elever”, fortæller Bente Hansen. “Han har på mange måder lettere ved at trænge igennem forsvarsmekanismerne hos de nye elever, skabe kontakt og respekt og få gennemført tingene. Og med de mål, Mohammed selv har nået på det uddannelsesmæssige og sociale område, er han et mønstereksempel på det, vi stræber efter for alle vores elever.”

At rejse er at leve. At rejse er at opdage sig selv. At rejse er at udfordre sig selv.

 

“Vi har et meget velegnet opholdssted med en række separate afdelinger og desuden lang erfaring på området, så vi er ved at opbygge et tæt samarbejde med flere kommuner på Fyn om at løfte opgaven.”

Opholdsstedet i Bogense

  • har plads til 16 unge i alderen 13 til 18 år, som fx har været udsat for omsorgssvigt og handlinger, der har skadet dem udviklingsmæssigt, herunder unge flygtninge og indvandrere med integrationsproblemer
  • har til huse i et tidligere ombygget garveri i Bogense på Nordfyn
  • de 800 m2 på første sal og 800 m2 i stuen er opdelt i flere separate afdelinger for nye elever og for elever, der har været her i længere tid
  • har stor vægt på faste programmer og høj aktivitet – ikke mindst inden for praktisk håndværk, sang og musik samt sejlads og dykning
  • rejser både indenlands og udenlands på kortere og længere ture –oplevelserne på rejserne er en vigtig del af de unges udvikling, de lærer bl.a. mere om sig selv, om andre menneskers vilkår, møder nye venner og styrker sammenholdet i rejsegruppen