Ledige pladser


 

 

Pr. 1. marts 2019 har vi flg. ledige pladser:

  • Døgnophold §66 – én plads
  • Døgnophold §107 – én plads

 

Visitation

Nye elever visiteres gennem leder Bente Hansen.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt handleplan jvf. §140,  således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoletilbud visiteres gennem CLT i Nordfyns Kommune.

 

Kontakt os

Leder Bente Hansen
tlf. 21 49 57 04
bente@opholdsstedet-bogense.dk