Døgnophold §66


Opholdsstedet Bogense er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 16 faste pladser.

 

Målgrupppe

Målgruppen er unge omsorgssvigtede i alderen 13 – 22 år og kan være anbragt efter Servicelovens §52, stk. 3, nr. 7. med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgssvigt, såsom tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. Flygtninge/indvandrere. Unge i strafferetlige foranstaltninger.

Se mere om målgruppen her