Døgnophold §107


 

Opholdsstedet Bogense er godkendt som botilbud jævnfør §107 med 6 faste pladser.

 

Målgrupppe

Målgruppen er unge omsorgssvigtede i alderen 18-29 år med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgssvigt, såsom tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. Flygtninge/indvandrere. Unge i strafferetlige foranstaltninger.
Se mere om målgruppen her.