Skoletilbud


 

Tæt samarbejde

Opholdsstedet i Bogense deler bygninger med Bogense Heldagsskole, så skolen er vores nærmeste nabo. Opholdsstedet i Bogense og Bogense Heldagsskole arbejder sammen om at støtte de unge, som er indskrevet på skolen, så de trives bedst muligt og får et godt afsæt i forhold til videre uddannelse.

Vi har erfaret at et tæt samarbejde er nødvendigt, da mange af vores unge har haft meget fravær i deres tidligere skolegang og derfor har brug for noget ganske særligt for at komme i gang igen. På Heldagsskolen er der mulighed for at tilbyde individuelt tilrettelagt undervisning for dem, der har behov for det.

Der er praktisk undervisning i f.eks. musik, madlavning, håndværk og sejlads og der er teoretisk undervisning i alle de almindelige skolefag og prøveforberedende undervisning i 9. og 10. klasse.

 

Det får man også

 • Små klasser med 4 – 7 elever i hver klasse
 • Undervisning, der er vedkommende og tager udgangspunkt i det samfund, vi er en del af
 • Studieture i DK for at lære nye sider af det danske samfund at kende
 • Individuelle introduktionsprogrammer for nye elever
 • Mulighed for erhvervsafklaring gennem praktik og brobygning
 • Et engageret og professionelt lærerråd, der tænker utraditionelt og altid har en plan B.
 • Studierejser til i Europa for at lære nyt og møde andre kulturer.
 • Mulighed for sprogrejse til et engelsktalende land.

 

STU forløb

Der er også mulighed for at få godkendt et STU forløb på skolen.

STU-linjen optager unge mellem 16 og 25 år, som har behov for et særlig tilrettelagt uddannelsesforløb. Uddannelsen varer 3 år og kan helt eller delvist foregå på Bogense Heldagsskole.

Eleven skal træne færdigheder i form af praktik og undervisningsforløb indenfor sit kommende erhverv og øger på den måde sin viden og sit kendskab til det erhvervsområde, som den unge uddanner sig til.

Der lægges en uddannelsesplan for hele forløbet, i samarbejde med UU-vejlederen. Planen revideres mindst én gang om året.

STU er en uddannelse, som får den unge til at få tillid til egne kræfter og giver dem mere selvværd.

 

Her kommer der noget tekst

Undervisningen foregår i stueetagen

Frokost sammen med eleverne er en vigtig del af dagligdagen

Morgensamling er en integreret del af undervisningen

Bogense Heldagsskole er af afgørende betydning for, at mange af de unge på opholdsstedet får et godt skoleforløb, mens de er hos os.

Fakta om skolen

 • Undervisning i små klasser
 • Individuelle introduktionsforløb
 • Prøveforberedende undervisning
 • Mulighed for STU uddannelsen
 • Fleksible løsninger