Visitation

Opholdsstedet i Bogense tager grundigt stilling til, om den pågældende elev vil kunne få udbytte af Opholdsstedets program, og om den unge passer i den pågældende elevgruppe.

I samarbejde med den anbringende kommune arrangeres der et besøg, hvor den unge og forældre præsenteres for opholdsstedets tilbud.

Det er vigtigt, at eleven gerne vil indskrives, efter at han/hun har fået gennemgået program, rutiner og regler.

Når alle parter er enige, kan eleven indskrives. Når den nye elev starter, tager vi godt imod ham/hende og støtter ham/hende med de ting, vedkommende har brug for støtte til, så det bliver en god start på alt det nye!

Eleverne kan være på Opholdsstedet i Bogense i flere år, og der er også mulighed for at bo her efter det 18. år.

Senest 6 måneder før eleven slutter, holder vi et møde med sagsbehandler og evt. andre samarbejdspartnere og opnår overensstemmelse om den videre plan.

Vi har mulighed for at støtte den unge i udslusningsforløbet herfra. Der er desuden mulighed for, at eleven fortsat bliver boende her, mens han/hun starter på STU, EGU, Teknisk skole eller anden uddannelse.

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk