Samarbejdspartnere

Vi ønsker et tæt samarbejde med den unges sagsbehandlere og andre tilknyttede fagpersoner.

Vi samarbejder med de anbringende myndigheder, således at vi altid er overens om de unges handleplaner og de nye mål, der sættes undervejs i forløbet for den enkelte.

Der udarbejdes 2 statusrapporter i løbet af et år om den enkelte elev og dennes faglige, sociale og personlige udvikling. To gange om året bliver der inviteret til drøftelse og evaluering af den unges fremskridt.

Samarbejdspartnere:

 • Forældre/Værge/Pårørende: Ved indmeldelse og løbende under hele anbringelsesforløbet.
 • Specialundervisnings-institutioner: Bogense Heldagsskole, her bliver eleverne visiteret/indmeldt af Nordfyns Kommune. Bogense Heldagsskole er vores nabo. Se www.bogense-heldagsskole.dk
 • Opholdsstedet Sletten, Slettens Landevej 43 – 5400 Bogense Se www.opholdsstedet-sletten.dk
 • UUvejleder på Nordfyn: Samarbejde om uddannelsesforløb.
 • Jobcentret på Nordfyn, Søndersø: Når de unge fylder 18 år og hvis de ikke er i arbejde eller under uddannelse, får de kontanthjælp og bliver dermed tilknyttet Jobcentret på Nordfyn i Søndersø.
 • Arbejdspladser: Praktikpladser og arbejdstræning på Nordfyn hos lokale tømmermestre, automekanikere og andre virksomheder. Fritidsklubber: De unge er velkomne til at deltage i de lokale klubber og evt. i Odense.
 • Kulturforeninger: Kunstforeningen af 22. marts 1985, deltagelse i kulturarrangementer og konkurrencer, deltagelse i World Wide Art Competition.
 • UFF i Danmark - deltagelse i indsamling til TCE, som er bekæmpelse af Hiv og AIDS i Det sydlige Afrika.
 • Misbrug: Behandlingscenter Odense - Ungeafdelingen - Slotsgade 7, i gården - 5000 Odense C.
 • Ekstern psykolog: Bo Schøneman, Gormsvej 6, 6000 Kolding – tlf. 21 45 66 33
 • Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark Sdr. boulevard 29 - Indgang 230 - 5000 Odense C, i forhold til enkelte unge, der er henvist af egen læge.
 • Kriminalforsorgen - når en ung anbringes under sanktion eller er under tilsyn på grund af tidligere dom.
 • Socialtilsyn Syd, Lindevej 5A, Bygning 6&7, 5750 Ringe

 

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk