Forældresamarbejde

Det er vigtigt at få opbygget gode relationer til elevernes forældre. Desuden arbejder vi på, at eleven skal bevare eller genopbygge et godt forhold til sine forældre og sin familie. Elevernes netværk er afgørende for dem, mens de er på Opholdsstedet i Bogense, og det er fortsat afgørende for dem, når de afslutter deres ophold her. Vi afholder 3 - 4 forældredage om året, hvor det er meget vigtigt, at forældrene deltager. Vi skriver forældrebreve jævnligt, sender ½ årskalender for hjemrejseweekender og ½ årsprogram .

Vi har mulighed for at besøge forældrene.

Vi ringer sammen et par gange om måneden eller tiere, hvis der er behov for det. Forældre er altid velkomne til at komme på besøg, det skal blot aftales med forstander eller afdelingslederen.

Ved hjemrejser og ferier ønsker vi at lave klare aftaler, så vi er overens om, hvordan det skal være.

Forældrene er naturligvis altid velkomne til at ringe og få en snak med Opholdsstedets leder ellers den unges kontaktperson.

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk