Målgruppe for Opholdsstedet i Bogense

På opholdsstedet er der plads til 16 unge i alderen 13 til 18 år, samt 6 pladser godkendt til §107 for unge op til det 29. år.

Vores målgruppe er:

  • unge, der på grund af omsorgssvigt har svært ved at indgå i sociale sammenhænge

  • unge, som i deres opvækst har været udsat for handlinger, der har sat dem udviklingsmæssigt i stå eller tilbage

  • unge, der er sent udviklede og p.g.a. manglende skolegang og ringe social omgang med andre har ringe selvværd

  • unge flygtninge og indvandrere, der har integrationsproblemer

  • unge, som er i fare for at blive marginaliserede på grund af kontakt til misbrugs- og kriminelle miljøer

 Eller sagt på en anden måde: på Opholdsstedet i Bogense er vi vant til at modtage elever med meget forskellige vanskeligheder. Opholdsstedet i Bogense har et åbent og rummeligt miljø!

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk