Tilbud om NADA Behandling

I forbindelse med en anbringelse på Opholdsstedet i Bogense har vi mulighed for at tilbyde NADA behandling, som et led i den socialpædagogiske indsats.

NADA behandling er øreakupunktur, som har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed og irritabilitet, abstinenser og stoftrang m.m.

Vores medarbejder, Rita Augustinus, har et diplomgivende kursus i NADA metoden og vil have muligheden for at tilbyde de unge, som kan have gavn eller glæde af behandling efter behov.

Da vi gerne vil sikre os, at forældrene er orienteret og vil give os tilsagn om, at vi må gå igang med behandlingen, anmoder vi først om skriftligt samtykke.

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk