Pædagogiske overvejelser og hjørnesten

Vores socialpædagogiske indhold er en rød tråd i hverdagen og dens aktiviteter.

Om, hvordan vi som voksne uddannere kan leve op til vores opgave om at skulle uddanne, danne og opdrage den nye generation.

” Een tendens, der markerer sig i udviklingen, er et stigende behov for pladser til et stigende antal børn og unge, der på den ene eller den anden måde falder udenfor de gængse normer. Dette forhold i sig selv må vække til eftertanke. En af de afgørende opgaver for ethvert samfund er jo netop at uddanne, danne og opdrage de nye generationer. Når vi så har større og større vanskeligheder ved dette, må vi gribe i egen barm som uddannere og spørge os selv, om vi lægger nok energi i arbejdet; om vi gør nok, og om vi gør det, der skal til for at løse vores opgave. Vi kan naturligvis ikke påtage os skyld og ansvar for verdens ulykke, men vi både kan og skal påtage os ansvaret for at gøre noget ved den.” Hvem skulle ellers gøre det?

Overensstemmelse og aftaler

Hele vores pædagogiske arbejde bygger på overensstemmelse og aftaler mellem de voksne og de unge. Det kan være tidskrævende, men det kræver frem for alt, at den voksne respekterer de unge som værdige partnere. Der bliver indgået aftaler af alle slags med de unge på Opholdsstedet. Om hvordan de skal gennemføre programmet, om opførsel og adfærd, om lommepenge, om hvordan de unge kommer i god form, om de skal få sig nogle andre vaner osv.

Dette skal forstås helt konkret. Vi har en årsplan, et program, der indeholder bestemmelser af mange slags med betydning for hverdagen, med regler for menneskenes færden. Det er dette program, som den unge har sagt ”ja” til at deltage i, når han/hun indskriver sig. Hermed er det jo ikke gjort. For det er jo ham/hende, der bestemmer, at han/hun vil stå op om morgenen, at han/hun vil tage ved lære af det, der foregår i løbet af skoledagen, og at han/hun vil deltage aktivt i fritidsklubbens udfordring.

Der skal mange samtaler til; mange anstrengelser fra lærerens side for at motivere og forklare; meget gammelt at overvinde for den unge; mange konflikter, der skal finde deres fornuftige løsning. Herudaf opstår der aftaler; der opstår overensstemmelse om hvad den unge går efter og gør, og hvordan vi bakker op om det.

Arbejdet for at blive overens på alle de mange niveauer og alle de mange områder er det allervigtigste i vores pædagogiske arbejde på Opholdsstedet i Bogense.

Et godt program.

Summen af alle vores aktiviteter, af alle vores gøremål, af alle vores projekter hedder på vores sprog ”programmet”, og programmet har rigtig stor betydning. Det er det, vi samler os om – vi lærere og elever -; det er det, som eleven står op om morgenen for at følge; det er det, læreren samtaler med eleven om med henblik på at opnå overensstemmelse om det næste skridt.

Det lyder stift, men er det ikke, for programmet aftales i de store linier, men omaftales ofte i de små, for livet har det jo med at byde på ændringer og småforhindringer, som skal overvindes.

Vi gør os megen umage, når vi lægger årets plan. Vi, lærere på Opholdsstedet i Bogense, arbejder sammen med lærerne på Bogense Heldagsskole, for hovedsagen i hver måned har betydning for både skoledel og opholdsdel.
Når årets plan er lagt, detaljeres den i planer, der lægges for hver måned. De færreste elever kan skue så langt. Derfor tages det i bidder. Fag for fag; færdighed for færdighed.

Når eleven er ”på sporet” gælder det om at holde fast. Uge efter uge bliver det mere og mere klart for eleven, hvorfor og hvordan han/hun kommer videre indenfor de områder, hvor han/hun skal videre. Evalueringen er meget vigtig. Det er den, der skal skubbe eleven videre i opgaverne.

Ind imellem, midt i året, tager vi hele årsplanen op til revision. Er det stadig godt, det, vi bestemte? Er det vildt nok? Er det omfattende nok? Bliver rutinerne for kedelige? Er målene for små eller store?

Et godt program er et levende program. Et godt program er et, der favner og udfordrer lige netop den gruppe mennesker, der er sammen om det.

Konflikter skal løses

En konflikt skal løses inden for 24 timer. Den unge må ikke slutte dagen med en uløst konflikt.

Alle, der kender hverdagen sammen med unge, ved, at der skal meget til at efterleve ovenstående. Det kræver opfindsomhed, beslutsomhed og tålmodighed.

Her bliver det afgørende, at lærerne holder sammen og bakker hinanden op i, at det betyder meget, at vi løser konflikten. På den rigtige måde. Og næste gang arbejder på at løse konflikten, før den opstår.
Det skaber tryghed hos eleverne at vide, at vi tager hånd om konflikterne.

Skolegang De fleste af Opholdstedets elever går i skole på Heldagsskolen, der har lokaler i samme bygningskompleks som opholdsstedet.
Lærerne på Heldagsskolen arbejder tæt sammen med lærerne på Opholdsstedet. Dermed kommer dagligdage og højdepunkter til at hænge godt sammen for lærere og elever.

Heldagsskolen har små klasser - med 5 til 6 elever i hver klasse og 2 lærere.
Heldagsskolens undervisning er tilrettelagt med udgangspunkt i en årsplan, detaljeret i en ugeplan. Heri lægger den enkelte elev sin plan sammen med læreren med mål for de enkelte fag og færdigheder, som han/hun vil opnå.

Heldagsskolen tilrettelægger sin undervisning i skolefagene med det formål, at eleverne bliver i stand til at forlade Opholdsstedet med folkeskolens afgangsprøve, den udvidede afgangsprøve efter 10. kl., STU eller anden uddannelse.

Heldagsskolen satser ikke kun på teoretiske færdigheder, men også praktisk undervisning er ligeledes vægtet med f.eks. færdigheder i madlavning, værkstedsfag, gartneri, sport, musikundervisning og praktik.

Link til Heldagsskolens website www.bogense-heldagsskole.dk

Opholdsstedet er de unges hjem og har derfor aldrig lukket.

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk