Bestyrelsen

Opholdsstedet i Bogense er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet som en fond.

Bestyrelsen er professionel og består af fem personer, som alle har hver deres ekspertiseområder, som økonomi, pædagogik, ledelse etc. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Der afholdes årligt 3 - 4 bestyrelsesmøder. Det er ledelsen på Opholdsstedet i Bogense, der laver dagsorden og sender ud til bestyrelsen senest 14 dage før et møde.

Ledelsen på Opholdsstedet i Bogense består af Bente Hansen, Kirsten Wistrup Christophersen og Donacha Thommesen, som deltager i alle bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen består af:

Jytte Fruelund, formand

Hanne Vesterborg, næstformand

Helle Nielsen, sekretær

Lena Jensen

Nyt bestyrelsesmedlem er på vej ind i bestyrelsen

 Opholdsstedet Bogense. * Stegøvej 2 * 5400 Bogense * Fyn * Tlf: +45 21495704 * E-mail:info@opholdsstedet-bogense.dk